Відбулася нарада директорів установ і підприємств науково-дослідної мережі УкрНДІЛГА

Image: 

 

 

31 січня2020 р. в Інституті відбулася нарада директорів установ і підприємств науково-дослідної мережі УкрНДІЛГА.

В нараді взяли участь адміністрація, керівники відділів, а також директори Поліського філіалу УкрНДІЛГА, ДП «Степовий філіал УкрНДІЛГА», ДП «Вінницька ЛНДС», ДП «Київська ЛНДС», ДП «Луганська АЛНДС», ДП «Маріупольська ЛНДС», ДП «Новгород-Сіверська ЛНДС», ДП «Харківська ЛНДС».

Директор УкрНДІЛГА, член-кореспондент НААН України, професор, доктор с.-г. наук В. П. Ткач підбив підсумки наукової та господарсько-фінансової діяльності Інституту за 2019 р., а також окреслив основні завдання на 2020 р. У своєму виступі він відзначив необхідність вживання заходів щодо посилення діяльності щодо опублікування результатів наукових досліджень, забезпечення підготовки наукових монографій, статей у фаховому збірнику «Лісівництво і агролісомеліорація», рейтингових та закордонних виданнях, включених до наукометричних баз даних. В. П. Ткач акцентував увагу на необхідності збільшення обсягів виконання науково-дослідних робіт і науково-консультаційних послуг на договірних засадах, створення новихнауково-дослідних об’єктів, пошуку додаткових шляхів отримування коштів для потреб підприємств тощо.

Відповідаючи на питання та зауваження адміністрації УкрНДІЛГА та керівників відділів,у своїх виступах директори філіалів і станцій доповіли про проблеми на місцях, а також окреслили заплановані заходи щодо їхнього усунення.

 

 

Підбиваючи підсумки, учасники наради констатували, що у 2019 році співробітниками Інституту та підприємств дослідної мережі УкрНДІЛГА виконано значну роботу щодо проведення наукових досліджень, надання послуг за договорами, розроблення нормативних документівта іншої наукової продукції, ведення господарства. Зокрема, підготовлено понад 30 нормативних документів, опубліковано понад 260 наукових праць, у т.ч. 2 монографії та близько 130 статей. Підприємствами мережі реалізовано продукції на суму 54,2 млн. грн., чистий прибуток склав майже 1,5 млн. грн., рентабельність підприємств – 2,7 %.

Прес-служба УкрНДІЛГА