Нормативна база

Лісовий Кодекс України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3852-12
Положення про Державну лісову охорону http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/976-2009-%D0%BF
Закон України "Про Червону Книгу України" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3055-14
Правила рубок головного користування http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-10
Постанова КМУ № 761 від 23.05.2007 "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/761-2007-%D0%BF
Постанова КМУ № 724 від 12.05.2007 "Правила поліпшення якісного стану лісів" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/724-2007-%D0%BF
Постанова КМУ № 555 від27.07.1995 " Про затвердження Санітарних Правил в лісах України" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/555-95-%D0%BF
Постанова КМУ № 665 від 23.07.2008 "Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу" http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/665-2008-%D0%BF