Щодо проходження практики студентами Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Студенти Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова спеціальності 206 Садово-паркове господарство (згідно угоди №54/120 від 17 жовтня 2017 року) неодноразово проходили практику та стажування на базі ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція». Під час проходження літньої практики студенти не тільки знайомляться з процесами та технологіями робіт в лісовому та садово-парковому господарстві, а й приймають активну участь в технологічних процесах підприємства.