Проведено обстеження та обміри дослідних лісових культур дуба звичайного в ДП «Харківська ЛНДС»

 

У межах виконання тематичного плану УкрНДІЛГА науковцями відділу лісовідновлення та захисного лісорозведення (Румянцевим М. Г.) та відділу лісівництва та економіки лісового господарства (Мусієнком С. І., Лук’янцем В. А.) у жовтні було проведено обстеження та обміри лісових культур дуба звичайного віком 2, 8 і 14 років у ДП «Харківська ЛНДС». Ці дослідні культури були створениі різними методами та видами садивного матеріалу – садінням однорічних сіянців із закритою кореневою системою (ЗКС), вирощених в контейнерах із агроволокна та в пінополістирольних касетах, а також сіянців із відкритою кореневою системою (ВКС) і висіванням жолудів.

Науковці обстежили та провели обміри на 9 ділянках культур, створених після проведення лісовідновної рубки смугово-поступовим способом на зрубах ослаблених порослевих дубових деревостанів (Дергачівське лісництво, квартал 215).Проведені науково-дослідні роботи є складовою бюджетних тем № 2 «Удосконалити систему рубок у лісах України на засадах наближеного до природи лісівництва» і № 11 «Дослідити ріст і розвиток лісових культур, створених садивним матеріалом із закритою кореневою системою, та розробити рекомендації щодо удосконалення технології їх створення».

Метою досліду є опрацювання технології проведення лісовідновної рубки ослаблених порослевих дубових деревостанів із подальшим штучним лісовідновленням. Кращою приживлюваністю та вищими таксаційними показниками (висотою, приростом за висотою та діаметром кореневої шийки) характеризуються 2-річні лісові культури, створені садінням однорічних сіянців із ЗКС і вирощених в контейнерах з агроволокна. Культури, створені садінням однорічних сіянців із ЗКС, вирощених в пінополістирольних касетах, а також сіянців із ВКС, характеризуються нижчими показниками. Так, різниця за висотою відповідно становила 16 і 19 %, приростом за висотою – 24 і 28 %, діаметром кореневої шийки – 4 %. Приживлюваність відповідно становила 94, 92 і 87 %. Це пов’язано з тим, що коренева система сіянців із ЗКС не травмувалася під час їх викопування та садіння на лісокультурній площі, а також із проведеними заходами з інтенсифікації росту сіянців із ЗКС шляхом листового чи прикореневого підживлення, завдяки яким було досягнуто значно вищих біометричних показників.

 

 

      

Загальний вигляд 2-річних лісових культур дуба, створених садінням сіянців із ЗКС, вирощенихв контейнерах з агроволокна; садінням сіянців з ВКС; садінням сіянців із ЗКС, вирощених в пінопластових касетах (фото Румянцева М. Г.)

Натомість у віці 8 і 14 років  різниця між основними таксаційними показниками (висота та діаметр на висоті 1,3 м)  лісових культур практично відсутня. У віці 8 і 14 років дещо вищими таксаційними показниками характеризуються лісові культури, створені садінням сіянців із ВКС, далі – лісові культури, створені висіванням жолудів, і сіянцями із ЗКС. Проте, лісові культури дуба, створені сіянцями із ЗКС, були на рік раніше переведені у вкриті лісовою рослинністю ділянки. Однак, далі з віком відбувається поступове нівелювання різниці між абсолютними значеннями основних таксаційних показників. Проте враховуючи той факт, що лісові культури дуба висіванням жолудів також було створено в той самий час, що й садінням сіянців із ВКС і ЗКС, то можна вважати, що вони відстають за ростом на один рік.

    

Загальний вигляд 14-річних лісових культур дуба, створених садінням сіянців із ЗКС; садінням сіянців з ВКС; висіванням жолудів (фото Румянцева М. Г.)

Отримані результати можуть бути використані для удосконалення технології створення й вирощування дубових лісів різними методами та видами садивного матеріалу в південно-східній частині Лівобережного Лісостепу України (лісостепова частина Харківської області).

Завідувач відділу лісовідновлення та захисного лісорозведення,

канд. с.-г. наук, ст. досл. Румянцев М. Г.

Старший науковий співробітник відділу лісівництва

та економіки лісового господарства Лук’янець  В.  А.