Експериментальні дослідження з відтворення насіннєвих дубових насаджень в умовах Лівобережного Лісостепу

Незважаючи на складні умови, що є на сьогодні внаслідок російської воєнної агресії в Україні, зокрема на Харківщині, науковці УкрНДІЛГА продовжують виконувати науково-дослідні роботи. Згідно з тематичним планом восени поточного року продовжено польові роботи  в рамках виконання теми № 2 «Удосконалити систему рубок у лісах України на засадах наближеного до природи лісівництва». Відділом лісівництва та економіки лісового господарства за період 2023–2038 рр. заплановано провести закладання низки активних експериментів на площі близько 60 га в лісовому фонді ДП «Харківська ЛНДС (Дергачівське лісництво). Досліди передбачають проведення лісовідновних рубок в одновікових стиглих і перестійних порослевих дубових деревостанах простої структури, в яких заборонено проведення рубок головного користування. Метою цих експериментів є відтворення насіннєвих високопродуктивних дубових насаджень складної породної та вікової структури, а також відновлення захисних, водоохоронних та інших корисних властивостей лісів.

У вересні поточного року в дубових лісах, де заплановано провести лісовідновні рубки, співробітниками відділів лісівництва та економіки лісового господарства, а також лісовідновлення та захисного лісорозведення закладено серію пробних площ для дослідження лісівничо-таксаційних характеристик деревостанів та особливостей природного поновлення в них. Встановлено, що деревостани є ослабленими, а кількість дерев дуба ІІ-ї та нижчих категорій стану всюди становить близько 80 %. Успішність природного поновлення на дослідних ділянках за шкалою УкрНДІЛГА є «поганою» або «недостатньою». Отже, є всі підстави для проведення в цих насадженнях лісовідновної рубки різними способами (рівномірно-поступовим, групово-поступовим і смугово-поступовим) із подальшим орієнтуванням на природнє насіннєве або штучне відновлення. 

 

    

 

Ослаблені дубові деревостани, в яких закладено багатоваріантний стаціонарний дослід з вивчення різних способів лісовідновних рубок  (фото Румянцева М. Г.)

Рівномірно-поступовий, групово-поступовий і смугово-поступовий способи лісовідновної рубки спрямовані на природне відновлення лісу. При цьому смугово-поступовий спосіб лісовідновної рубки застосовується у рік доброго плодоношення дуба або за наявності попереднього природного поновлення.

За відсутності достатньої кількості підросту господарсько-цінних порід, лісовідновну рубку заплановано проводити смугово-поступовим способом із суцільним видаленням дерев смугами завширшки 25–50 м за 3–4 прийоми в поєднанні з відповідними видами рубок догляду у смугах, що залишаються. На утворених смугах передбачено створення суцільних культур дуба звичайного садивним матеріалом із відкритою та закритою кореневими системами або висіванням жолудів.

Дослідження, заплановані науковцями Інституту, є важливими для встановлення оптимальних шляхів лісовідновлення дуба звичайного в регіоні. Результати науково-дослідних робіт дадуть змогу доповнити чинні нормативні документи та рекомендації щодо особливостей відтворення дубових лісів, а також розробити та вдосконалити способи й організаційно-технічні елементи рубок і вимоги до технологічних процесів лісосічних робіт.

Старший науковий співробітник відділу лісівництва

та економіки лісового господарства Лук’янець  В. А.

Завідувач відділу лісовідновлення та захисного

лісорозведення, канд. с.-г. наук, ст. досл. Румянцев М.Г.