ЛІСОВИЙ ФОНД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Лісові масиви нині є об’єктом активної господарської діяльності державних лісогосподарських підприємств, підпорядкованих Державному агентству лісових ресурсів України, у тому числі і в Харківській області. Сукупність лісових масивів в межах певного структурного підрозділу підприємства (лісництва) формують його лісовий фонд. Відповідно до статті 1 Лісового кодексу України [Лісовий кодекс України, 2006] «Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною держави».

Одними із найважливіших показників, які характеризують структуру лісового фонду, є: співвідношення площ різних категорій земель, вікова структура лісів, а також розподіл площ вкритих лісовою рослинністю ділянок за переважаючими породами та їхня лісівничо-таксаційна характеристика. Аналіз показників лісового фонду дає змогу загалом оцінити стан лісів у межах конкретного регіону.

Для ефективного впровадження наукових розробок і збалансованого багатоцільового використання лісових екосистем з урахуванням їх функціональної, видової та вікової структур, необхідно, зокрема, мати достовірні дані щодо структури лісового фонду конкретного регіону. Тому проведені дослідження є актуальними для розроблення науково-обґрунтованих заходів з ведення господарства в лісах Харківської області.

Мета досліджень – охарактеризувати сучасний стан лісового фонду Харківської області та виявити резерви для збільшення площі лісів в регіоні.

Інформація філій державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства (Харківська область), а саме: «Балаклійське лісове господарство», «Вовчанське лісове господарство», «Гутянське лісове господарство», «Жовтневе лісове господарство», «Зміївське лісове господарство», «Ізюмське лісове господарство», «Красноградське лісове господарство», «Куп’янське лісове господарство», «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», державного підприємства «Харківська лісова науково-дослідна станція» і Національного природного парку «Гомільшанські ліси» згідно з матеріалами лісовпорядкування станом на 01.01.2021 була основою для проведення розрахунків з метою надання характеристики структури і сучасного стану лісового фонду.

Установлено, що загальна площа земель лісогосподарського призначення в межах філій державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства (Харківська область) становить 322 712 га. Частка лісових земель сягає 95 %, а нелісових – 5 % від загальної площі.

Серед загальної площі лісових земель частка вкритих лісовою рослинністю земель становить 95 % (290 650 га). Найбільшу їхню частку (16 % від загальної площі) відмічено у філії «Жовтневе лісове господарство», а найменшу (1 %) – в Національному природному парку «Гомільшанські ліси». У філії «Балаклійське лісове господарство» зосереджено 8 %, «Вовчанське лісове господарство» – 9 %, «Гутянське лісове господарство» і «Зміївське лісове господарство» – по 10 %, «Ізюмське лісове господарство» – 15 %, «Красноградське лісове господарство» – 4 %, «Куп’янське лісове господарство» – 13 %, «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» і державного підприємства «Харківська лісова науково-дослідна станція» – по 7 % від загальної площі вкритих лісовою рослинністю земель регіону досліджень.

Частка штучних насаджень по філіям регіону коливається від 28 % (державне підприємство «Харківська лісова науково-дослідна станція») до 66 % (філія «Ізюмське лісове господарство») від загальної площі вкритих лісовою рослинністю земель. Загалом по області частка штучних насаджень становить 50 %. Більшу частку штучних насаджень відмічено в тих філіях, де в лісовому фонді переважають соснові насадження. Це переважно підприємства, за винятком філії «Гутянське лісове господарство», що територіально розташовані в степовій частині області, а саме: філії «Балаклійське лісове господарство», «Ізюмське лісове господарство» і «Красноградське лісове господарство». У Національному природному парку «Гомільшанські ліси» всі насадження природного походження.

Найбільшу частку серед загальної площі не вкритих лісовою рослинністю земель (15 726 га) займають лісові дороги, просіки і розриви – 36 %. Частка незімкнутих лісових культур становить 29 %, галявин і біополян – 23 %, зрубів та інших земель – по 6 % від загальної площі не вкритих лісовою рослинністю земель.

Найбільшу частку серед загальної площі не лісових земель лісогосподарського призначення (16 336 га) в регіоні займають болота – 36 %. Частка ярів, схилів і кар’єрів становила 26 %, вод – 8 %, ріллі та сінокосів – по 3 %, пасовищ – 2 %, пісків – 1 % та інших нелісових земель – 20 % від загальної площі.

Результати аналізу матеріалів таксаційної повидільної бази даних (станом на 2017 р.) вкритих лісовою рослинністю земель свідчать, що видовий склад лісів філій лісового господарства Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства в межах Харківської області (287 006 га), є різноманітним. Найпоширенішими виявилися дубові насадження, частка яких становила 53 % від загальної площі. Частка соснових насаджень становила 33 %, а насаджень із участю інших порід (загалом 49 видів) – близько 14 % від загальної площі.

Загалом головні лісотвірні породи лісів області – дуб звичайний та сосна звичайна займають лише 86 % від площі вкритих лісовою рослинністю земель. Проте соснові насадження, уражені кореневою губкою, займають 6 % від загальної площі соснових лісів, а частка дубняків у суборевому і судібровному комплексах типів лісу становить відповідно 0,5 % і 4 % від загальної площі дубових лісів. Насадження за участю інших листяних порід займають близько 14 % від загальної площі вкритих лісовою рослинністю земель, у тому числі робінії псевдоакації та ясена звичайного – по 2,5 %, вільхи чорної – 1,6 %, осики – 1,4 %, клена гостролистого – 1,2 %, берези повислої – 1,1 %.

Насадження за участі інших хвойних порід (сосни кримської, сосни австрійської, сосни Банкса, сосни жовтої, туї західної, ялини європейської, ялини Енгельмана, ялини колючої, модрини європейської) займають лише 0,2 % від площі вкритих лісовою рослинністю земель.

Чагарники та кісточкові види (абрикос звичайний, алича, вишня звичайна, груша звичайна, шовковиця чорна, яблуня лісова) як головні породи в складі насаджень ростуть на незначних площах – відповідно 129 га (<0,1 %) і 131 га (<0,1 %).

Установлено, що лісовий фонд регіону досліджень характеризувався великою різноманітністю типів умов місцезростання, що охоплювали майже всю едафічну сітку Є. В. Алєксєєва – П. С. Погребняка. Результати аналізу розподілу площі вкритих лісовою рослинністю земель за основними групами типів лісу свідчать, що найбільша їхня частка зосереджена на найбільш родючих землях. Так, майже 60 % площі приурочені до дібров. На частку суборів і судібров припадало відповідно 22 % і 10 %, а на бори – близько 8 % від загальної площі. Загалом за площею переважали умови свіжого груду і свіжого субору – відповідно 44 % і 19 % від загальної площі. Це свідчить про доволі сприятливі умови для успішного росту насаджень за участі головних лісотвірних порід регіону – дуба звичайного та сосни звичайної.

Харківська область розташована в межах двох природних зон: лісостепової та степової. Більшість лісів (58,5 %) зосереджені в межах лісостепової зони, решта 41,5 % – в межах степової зони.

Досліджувані ліси області виконують важливі еколого-захисні та рекреаційно-оздоровчі функції. Так, результати аналізу отриманих даних свідчать, що суттєво за площею в Харківській області переважали рекреаційно-оздоровчі ліси (48 %) та захисні ліси (31 %). Частка лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення становила 21 % від загальної площі.

Результати проведених досліджень свідчать, що лісові землі в межах діяльності філій лісового господарства Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Харківської області використовуються досить ефективно – частка вкритих лісовою рослинністю земель становила понад 90 %, у тому числі штучних насаджень – близько 50 %. Збільшення площі лісів (на понад 4,6 тис. га) можливе за рахунок залісення зрубів, галявин і біополян, а також за рахунок переведення незімкнутих лісових культур (на понад 4,5 тис. га). Підвищення потенційної продуктивності насаджень можливе також за рахунок приведення до відповідності породного складу насаджень типам лісу, реконструкції малоцінних молодняків і похідних деревостанів у відповідних типах лісу.

Ліси регіону переважно зосереджені в рекреаційно-оздоровчих і захисних лісах, а тому виконують важливі водоохоронні, ґрунтозахисні, рекреаційні, санітарно-оздоровчі, гігієнічні, естетичні та інші природоохоронні функції.

РУМЯНЦЕВ М.Г.

кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник,

старший науковий співробітник відділу лісовідновлення та захисного лісорозведення

ЮЩИК В.С.

аспірантка відділу лісовідновлення та захисного лісорозведення

Український науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького, м. Харків, Україна

ДАНИЛЕНКО О.М.

заступник директора з наукової роботи

Державне підприємство «Харківська лісова науково-дослідна станція», с. Черкаська Лозова, Дергачівський район, Харківська область, Україна