Особливості проведення лісовідновних рубок у дубових насадженнях

Image: 

 

Згідно з календарним планом роботи за темою № 2 «Удосконалити систему рубок у лісах України на засадах наближеного до природи лісівництва» на 2020–2024 рр. (керівник теми – д-р. с.-г. наук, проф., член-кор. НАН УкраїниВ. П. Ткач)продовжено дослідження з проведення лісовідновних рубок в одновікових стиглих і перестійних порослевих дубових деревостанах простої структури, в яких заборонено проведення рубок головного користування, а частка дерев першого ярусу II і нижче категорій санітарного стану сягає понад 20 %.

Метою досліджень є відтворення насіннєвих високопродуктивних дубових насаджень складної породної та вікової структури, відновлення захисних, водоохоронних та інших корисних властивостей лісів, а також розроблення та вдосконалення способів і організаційно-технічних елементів рубок і вимог до технологічних процесів лісосічних робіт.

Закладання активних експериментів відділом Лісівництвата економіки лісового господарства УкрНДІЛГА заплановано провести з 2022 до 2038 рр. у лісовому фонді ДП «Харківська ЛНДС» на площі 112,9 га.

Проведення лісовідновних рубок передбачає застосування елементів рубок головного користування (рівномірно-поступових, групово-поступовим та смугово-поступових з суцільним видаленням дерев смугами завширшки 25–50 м) та рубок догляду.

Лісовідновну рубку рівномірно-поступовим способом заплановано провести за два прийоми у комплексі із заходами зі сприяння природному поновленню. Під час проведення першого прийому рубки передбачено зменшити повноту деревостану до 0,4–0,5 шляхом видалення підліску, усіх дерев другорядних порід, а також частини дерев дуба, які мають гірший санітарний стан та дефекти стовбура. Другий прийом лісовідновної рубки запроєктовано проводити за наявності благонадійного природного поновлення з категорією «добре» або «задовільно».

Групово-поступовий спосіб лісовідновної рубки заплановано провести за три прийоми. Під час проведення першого прийому рубки деревостану формують «вікна» відновлення площею до 700 м2. Кількість «вікон» відновлення – до 5 шт. на 1 га. Черговий прийом рубки материнського деревостану проводять шляхом розширення «вікон» відновлення за наявності в них життєздатного підросту господарсько цінних порід у достатній кількості. Цим забезпечується активізація процесу подальшого природного поновлення порід.

Кінцевий прийом рівномірно-поступового і групово-поступового способів рубок здійснюють після проведення чергових рубок догляду (освітлень і прочищень) в утворених молодняках. Ці рубки повинні бути спрямовані на максимальне збереження нового молодого покоління лісу.

За відсутності достатньої кількості підросту господарсько цінних порід лісовідновну рубку передбачено проводити смугово-поступовим способом із суцільним видаленням дерев смугами завширшки 25–50 м за 3–4 прийоми у поєднанні з відповідними видами рубок догляду у смугах, що залишаються. На утворених смугах буде створено суцільні культури дуба звичайного з відкритою або закритою кореневими системами. Напрямок рубки – з півдня на північ, з півночі на південь, зі сходу на захід та із заходу на схід. Спосіб прилягання лісосік – безпосередній, черезсмуговий і кулісний.

Наступна лісосіка проєктується після формування на попередньому зрубі молодняку, в якому після зімкнення буде проведена перша рубка догляду, в середньому, через 6 років. У рік доброго плодоношення дуба смугово-поступовий спосіб лісовідновної рубки буде спрямовано на природне відновлення лісу. Перед рубкою буде проведено заходи сприяння природному поновленню шляхом прокладання борозен (напрямок – із сходу на захід).

У 2021 році лабораторією лісівництва у деревостанах, де заплановано провести лісовідновні рубки, було закладено пробні площі для вивчення їхньої таксаційної характеристики. Результати пробних площ свідчать, що деревостани, в яких заплановано проведення лісовідновних рубок, є ослабленими. Індекс санітарного стану коливається від 1,8 (ПП 7) до 2,5 (ПП 8).Санітарний стан дерев визначали за 6 категоріями: І – дерева без зовнішніх ознак ослаблення; ІІ – ослаблені дерева; ІІІ – дуже ослаблені; IV – ті, що відмирають; V – свіжий сухостій; VІ – старий сухостій.

Кількість дерев дуба ІІ і нижче категорій санітарного стану на ПП 5 (Південне л-во, квартал 29 виділ 1) становить 78 %, на ПП 6 (Липецьке л-во, квартал 21 виділ 1) –86 %, на ПП 7 (Липецьке л-во, квартал 90 виділ 9) – 68 %, на ПП 8 (Липецьке л-во, квартал 91 виділ 16) – 80 %, на ПП 9 (Дергачівське л-во, квартал 37 виділ 3) – 80 % і на ПП 10 (Дергачівське л-во, квартал 184 виділ 1) – 80 % (табл. 7.9). Таким чином,наявні всі підстави для проведення в цих насадженнях лісовідновної рубки різними способами з подальшим орієнтуванням на природне насіннєве або штучне відновлення.

Нижче наведено одну із 6 схем стаціонарного дослідного об’єкту, на якому передбачено проведення лісовідновної рубки (рис. 1).

  

Схема досліду з лісовідновної рубки у ДП «Харківська ЛНДС» (Дергачівське лісництво, квартал 37, виділ 3, площа 24,0 га)

 

ВолодимирЛук’янець,
с. н. с. відділу лісівництва та економіки лісового господарства,
Сергій Мусієнко
завідувач відділу лісівництва та економіки л/г