У ДП «ХАРКІВСЬКА ЛНДС» СТВОРЕНО ДОСЛІДНІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО

У рамках Всеукраїнської акції «Створюємо ліси разом», ініційованої Державним агентством лісових ресурсів України, та програми Президента «Зелена країна» працівниками та науковцями ДП «Харківська ЛНДС» та лабораторії лісових культур та агролісомеліорації УкрНДІЛГА29 жовтня 2021 р. були створені лісові культури дуба звичайного у Південному лісництві (квартал 77, виділ 1, підвиділ 2, ділянка 3) на площі 0,6 га.

 

 

  

Загальний вигляд лісокультурної площі перед садінням

Лісові культури створювалися сіянцями із закритою кореневою системою (ЗКС), вирощених у контейнерах із агроволокна та пінополістирольних касетах, та з відкритою кореневою системою (ВКС).Сіянці із закритою кореневою системою висаджувалися вручну під мотобур, а з відкритою кореневою системою – під меч Колесова. Загалом було висаджено близько 500 сіянців дуба із закритою кореневою системою, вирощених у контейнерах із агроволокна, на площі 0,2 га, близько 500 сіянців дубаіз закритою кореневою системою, вирощених у пінополістирольних касетах, на площі 0,2 га та близько 700 сіянців дуба із відкритою кореневою системою, вирощених у теплиці, також на площі 0,2 га. Усього на всіх лісокультурній площі було висаджено близько 1700 сіянців дуба. 

У подальші роки дана ділянка слугуватиме науково-дослідним об’єктом для проведення досліджень за бюджетною темою № 11 «Дослідити ріст і розвиток лісових культур, створених садивним матеріалом із закритою кореневою системою, та розробити рекомендації щодо удосконалення технології їх створення» (№ ДР 0120U101897, 2020–2024 рр.), замовником якої є Державне агентство лісових ресурсів України.

Мета проведення таких досліджень полягає в порівнянні у динаміці ходу росту культур за основними біометричними показниками, створених різними видами садивного матеріалу – сіянцями із ЗКС, вирощених в пінополістирольних касетах і контейнерах із агроволокна, та з ВКС, для розроблення рекомендацій щодо удосконалення технології їх створення.

 

 

Науковий відділ ДП «Харківська ЛНДС»

Лабораторія лісових культур та агролісомеліорації УкрНДІЛГА

 

Фото надані аспіранткою Ющик В. С.,

лісничим Південного лісництва Лобко О. О.