ВИСОКОЯКІСНИЙ САДИВНИЙ МАТЕРІАЛ – ОСНОВА ВИРОЩУВАННЯ СТІЙКИХ І ПРОДУКТИВНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ

Одним із пунктів розвитку лісокультурного виробництва ДП «Харківська ЛНДС»УкрНДІЛГА є впровадження новітніх технологій вирощування сіянців головних лісоутворювальних порід (сосни звичайної (кримської) та дуба звичайного) із закритою кореневою системою та створення лісових культур таким садивним матеріалом.

Вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою дає можливість формувати стандартні кореневу систему та надземну частину сіянців відповідно до умов місцезростання. Такий садивний матеріал можна використовувати впродовж усього вегетаційного періоду року, а його приживлюваність навіть в екстремальних умовах місцезростання є досить високою.

Сіянці головних лісоутворювальних порід у ДП «Харківська ЛНДС» вирощуються в індивідуальних контейнерах із агроволокна в умовах відкритого ґрунту з регулярним поливом. У якості субстрату для сіянців сосни використовують – супіщаний ґрунт, торф перехідного типу та перегній-сипець, які змішуються у співвідношенні за об’ємом 3:1:0,25.Розміри контейнерів: висота – 25 см, діаметр – 6 см,об’єм – 707 см3. Для сіянців дуба – суміш просіяного темно-сірого середньосуглинистого ґрунту з вмістом гумусу 4–5 %, заготовленого в умовах свіжої або вологої діброви, та торфу перехідного типу фрезерної заготівлі у співвідношенні за об’ємом 3:1. Розміри контейнерів: висота – 28 см, діаметр – 8 см, об’єм – 1407 см3. Наповнення контейнерів субстратом та висівання насіння проводиться вручну. У поточному році закладено в короби на вирощування 10 тис. шт. контейнерів із дубом звичайним та 2 тис. шт. – із сосною кримською. 

Вирощений у такий спосіб садивний матеріал приживається на лісокультурній площі набагато краще та в подальшому росте швидше, ніж лісові культури, створені садивним матеріалом із відкритою кореневою системою.

Крім того, цього року було придбано 40касет  (КЛ-53) для вирощування сіянців дуба і сосни (вперше в ДП «Харківська ЛНДС» заплановано вирощування сіянців із закритою кореневою системою в подібних касетах). Матеріал для виготовлення касет – спеціальна сировина з низькою вологопоглинаючою здатністю EPS (спінений пінополістирол).Закладено для вирощування 2 тис. шт. сіянців, у тому числі: сосни – 1 тис. шт. (по 500 сіянців сосни звичайної та сосни кримської) і дуба – 1 тис. шт.Склад субстрату для вирощування сіянців: сосни – супіщаний ґрунт:торф:перегній (2:1:0,15); дуба -  середньо суглинковий ґрунт:торф:перегній (3:1:0,15). До субстрату також додавали потрійне фізіологічно нейтральне мінеральне добриво, азотно-фосфорно-калійне, гранульоване «Нітроамофоска» з розрахунку на 1 м3 субстрату – 2,5 кг добрива.

Загальний вигляд пінополістирольних касет із висіяним насінням

для вирощування сіянців сосни та дуба

З метою удосконалення режимів і способів вирощування садивного матеріалу сосни та дуба із закритою кореневою системою і вивчення їх ефективності в поточному році заплановано закладання дослідів із випробування регуляторів росту рослин та добрив для кореневого та позакореневого підживлення сіянців сосни та дуба з закритою кореневою системою в індивідуальних контейнерах із агроволокна шляхом обприскування та поливу.

Трикратне підживлення сіянців упродовж вегетаційного періоду шляхом обприскування буде проведено наступними препаратами – регулятором росту рослин «Вимпел» та комплексним добривом «Plantafolplus NPK 20+20+20», а шляхом поливу – регулятором росту рослин «Стимовіт» і комплексним мінеральним добривом «Partnercomplete».

Перше підживлення проводитиметься через 2 тижні після появи сходів, друге – після масової появи листя (хвої) та третє – в період інтенсивного росту сіянців для посилення ростових процесів вегетативної та кореневої частин рослин.

Крім того, вже було закладено досліди із застосування стимуляторів росту «Стимовіт» і «Вимпел»для визначення їх впливу на проростання жолудів та подальшу енергію росту сіянців дуба. Досліди передбачали передвисівне замочування жолудів у водному розчині із зазначеними препаратами на 12 год. Контролем слугуватиме варіант із передвисівним замочуванням жолудів у воді на 12 годин.

Загальний вигляд контейнерів у коробах із підготовленими до висівання жолудями, оброблених стимуляторами росту «Стимовіт» і «Вимпел»

Проведені роботи є складовою науково-дослідних робіт за бюджетною темою № 11 «Дослідити ріст і розвиток лісових культур, створених садивним матеріалом із закритою кореневою системою, та розробити рекомендації щодо удосконалення технології їх створення» (№ ДР 0120U101897, 2020–2024 рр.), замовником якої є Державне агентство лісових ресурсів України.

Виконавці бюджетної теми № 11 щиро вдячні керівництву ДП «Харківська ЛНДС» за допомогу в придбанні касет, різних препаратів (регуляторів (стимуляторів) росту рослин і добрив), організації та проведенні робіт із висівання насіння сосни і дуба для подальшого вирощування високоякісного садивного матеріалу зазначених порід.

Використання якісного садивного матеріалу та сучасних підходів у лісокультурній справі є запорукою успішного відтворення лісів, збільшення лісистості території країни та збереження лісів Харківщини.

 

 

 

Даниленко О. М., м. н. с. ДП «Харківська ЛНДС»;

Дєгтяренко І.І.  майстер тепличного комплексу Південного лісництва;

Варака К. В., інженер з лісових культур ДП «Харківська ЛНДС»;

Румянцев М. Г., с. н. с. лабораторії лісових культур та

агролісомеліорації УкрНДІЛГА, канд. с.-г. наук