УкрНДІЛГА отримав свідоцтво про державну атестацію

Image: 

За результатами державної атестації наукових установ, проведеної в листопаді 2020 р., і згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1528 від 04 грудня 2020 р., УкрНДІЛГА було атестовано строком на 5 років і віднесено до І класифікаційної групи, про що отримано відповідне свідоцтво. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 540 від 19 липня 2017 р. «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ» до І класифікаційної групи належать наукові установи-лідери, що мають високий рівень отриманих результатів діяльності, визнання в Україні і світі, демонструють високий науковий потенціал та ефективно його використовують для подальшого розвитку, інтегровані у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів.