Оптимальні умови та технологія створення лісових культур садивним матеріалом із закритою кореневою системою

 

 


 

Як відомо, створення лісових культур садивним матеріалом (СМ) із закритою кореневою системою (ЗКС) має низку переваг. Так, терміни весняногосадінняможуть бутизанадто стислимичерез погодні умови. Лісівники не встигають висадити або доповнити культури.

Садіннялісових культур із закритою кореневою системою дає можливість висаджувати садивний матеріал на його постійне місце майже впродовж усього вегетаційного періоду. До того ж, це сприяє високій швидкості росту саджанців та високому рівню їхньої приживлюваності, оскільки вони не піддаються післясадивномушоку.

Фахівці УкрНДІЛГА вивчаютьпитання вирощування садивного матеріалу з закритою кореневою системою протягом багатьох років. Так, дослідження проводили в рамках науково-дослідної роботи за темою №11 «Оцінити сучасний стан захисних лісових смуг різного цільового призначення і об’єктів лісової рекультивації степової частини України та розробити заходи щодо підвищення їх меліоративної ефективності» за 2015–2019 роки під керівництвомзаступницідиректора УкрНДІЛГА з науки канд. с.-г. наук, с. н. с.Наталі Висоцької.

Для цього було закладено 13 дослідних ділянок лісових культур, де було обміряно 10 тис. сіянців і 3 тис. дерев на лісокультурних площах.

26 варіантів досліджували щодо вирощування садивного матеріалу дуба звичайного та сосни звичайної із ЗКС з використанням мінеральних добрив; 18 варіантів– з використанням регуляторів росту рослин, добрив і фунгіцидів при вирощуванні садивного матеріалу сосни звичайної; 12 варіантів–щодо використання комплексного амінокислотного гуманного добрива «Рокогумін» при вирощуванні садивного матеріалу дуба звичайного, сосни звичайної, айви японської та липи дрібнолистої у відкритому та закритому ґрунті з відкритою кореневою системою (ВКС) та ЗКС. При цьому було вивчено вплив 7 гербіцидів.

Як можна інтенсифікувати вирощування СМ головних лісотвірних порід?

Науковці УкрНДІЛГА дійшли висновку, що сіянці дуба звичайного та сосни звичайної із ЗКС найбільш доцільно використовувати за таких умов:

 • у жорстких (несприятливих, бідних, сухих) лісорослинних умовах;
 • на лісових згарищах;
 • на техногенно-порушених землях;
 • як доповнення лісових культур;
 • при створенні лісових промислових та насіннєвих плантацій;
 • при створенні рекреаційних насаджень та мисливських угідь;
 • для фітомеліоративних насаджень;
 • при створенні випробних дослідних лісових культур.

 

  

У своєму звіті щодо результатів науково-дослідної роботи, Н. Висоцька зазначає, що скринінг ефективності чотирьох біопрепаратів у лабораторнихумовах по відношенню до збудниківфузаріозувиділивГаупсин і Планриз БЛ. Біопрепарат Триходермін, виготовлений із грибу Trichodermalignorum, і Фітоспорин-М (бактерії штаму МВІ600 Bacilussubtilis) виявились менш ефективними по відношенню до збудників фузаріозу.

 Кращими субстратами для вирощування сіянців сосни звичайної із ЗКС виявились «грунт+торф(1:1)» та «грунт+торф+перегній (3:1:0,25)». При використанні цих сумішей в якості субстрату біометричніпоказникисіянців (висота та діаметркореневоїшийки) булибільшимина 37 та 44% проти контролю.

При цьому, ефективність впливу добрива на ріст сіянців дуба звичайного із ЗКС залежить від способу внесення та концентрації робочих розчинів. У всіх варіантах із застосуванням «Рокогуміну» як інтенсифікатора росту отримано позитивний ефект. Наталя Висоцька підкреслює, що завдяки цьому препарату можна отримувати садивний матеріал заданих розмірів, у тому числі крупномірний, для використання не тільки у лісокультурному виробництві, а й у садово-парковому господарстві.

Культури дуба звичайного,створенісадивнимматеріаломіззакритоюкореневою системою, маютьвищузбереженість у порівнянні з культурами, створенимисадивнимматеріаломізвідкритоюкореневою системоюабопосівомжолудів, та швидше переходять у другу фазу розвитку, де і починається диференціація за ростом. Культури, створені посівом жолудів, відзначаються більш низькою збереженістю, але інтенсивніше ростуть у перші роки.

  

Садіння лісових культур дуба звичайного сіянцями із ЗКС. Дергачівське лісництво, Харківська ЛНДС

Фахівцямилабораторіїлісових культур та агролісомеліораціїтакожрозробленорекомендаціїщодозмішування і розміщення лісотворних порід, а також щодо густоти культур, створених садивним матеріалом із закритою кореневою системою:

 • У Поліссі густоту лісових культур сосни звичайної із ЗКС необхідно зменшити до 25–35 % порівняно до традиційної технології. Оптимальною схемою створення лісових культур сосни звичайної садивним матеріалом із закритою кореневою системою є 2×1 м.
 • У Лісостепу оптимальним розміщенням садивних місць дуба звичайного із закритою кореневою системою є 6×1 м. Густота садіння – 1,7 тис. шт.·га-1. При застосуванні схеми 4×1 м густота садіння становить 2,5 тис. шт.·га-1.
 • У Лісостепу оптимальним розміщенням садивних місць сосни звичайної та кримської із закритою кореневою системою є 2,5×1 м (густота – 4,0 тис. шт.·га-1), у Степу – 3,0×1 (густота – 3,3 тис. шт.·га-1).

Щодостроківсадіннясіянців із ЗКС, лісівники УкрНДІЛГА дають такі рекомендації:

 • В усіх природно-кліматичних зонах України створення лісових культур садивним матеріалом із закритою кореневою системою найкраще проводити в квітні–травні та вересні–жовтні.
 • Садіння з вересня по жовтень доцільно проводити садивним матеріалом, вирощеним у поточному році.
 • Сіянці із ЗКС можна висаджувати на лісокультурну площу і в інші місяці року: липень, серпень, листопад. При цьому бажано це робити в похмуру та дощову погоду, що сприятиме кращій приживлюваності рослин.

Обов’язковимелементом у системіобробіткуґрунтувиступаєбезполицеве розпушування на глибину 60–80 см.

Використаннясадивногоматеріалуіз ЗКС пришвидшує терміни змикання культур та переведення їх у вкриті лісовою рослинністю землі на 1–2 роки. Це відбувається завдяки більш високій приживлюваності лісових культур та перевищенням їхнього середнього приросту за висотою в порівнянні з лісовими культурами, створеними за загальноприйнятою технологією.

Отже, перевагивикористаннясадивного матеріалу із ЗКС є беззаперечними.Користуйтесярекомендаціями, розробленимифахівцями УкрНДІЛГА, й отримуйтегарнірезультатисвоєїпраці, та, як наслідок, якіснідубові й сосновінасадження.

Прес-служба УкрНДІЛГА за матеріалами Звіту з науково-дослідної роботи на 2015–2019 рр. № 11 «Оцінити сучасний стан захисних лісових смуг різного цільового призначення об’єктів лісової рекультивації Степової частини України та розробити заходи щодо підвищення їх меліоративної ефективності» фахівців УкрНДІЛГА на чолі із заступницею директора інституту з науки канд. с.-г. наук, с. н. с.Наталєю Висоцькою